nyinstallation vvs

Vi tar på oss alla typer av uppdrag vad gäller VVS. Vare sig det handlar om att installera en tvättmaskin eller att utföra en större renovering av ett badrum, finns vi där för att göra jobbet. Våra kunder är både privatkunder och företagskunder som kommer från olika branscher. Som vår kund är du alltid högt prioriterad och kommer att få hög service, vare sig det är ett stort eller litet jobb. Kontakta din rörmokare i Sandviken - vi är leverantör av Nibe värmepumpar!

badrum

Behöver du byta blandare? Behöver en tvättmaskin installeras? Ska hela handfatet bytas ut mot ett nytt eller behöver badrummet en större renovering och utbyte av komponenter? Vi utför olika typer av VVS-jobb. Är du i behov av hjälp och råd kring vad som skulle passa ditt badrum, kontakta oss så hjälper vi dig gärna med dina funderingar. Vi tar fram förslag för dig och ser till att du blir nöjd över arbetet vi utför. Vi håller en hög servicenivå och har nära kontakt med våra kunder vilket ger en hög kvalitet och trygghet åt våra kunder. Vi åtar oss helhetslösningar vid arbeten med badrum.

Vad står VVS för?

VVS är en förkortning som inkluderar ett flertal områden som VVS-montörer arbetar inom. VVS står för värme, ventilation och sanitet. Titeln rörmokare associeras främst med sanitet. Det är förståeligt då den delen handlar just om rör och naturligtvis är det så att VVS-företag arbetar med rördragning. I många fall är det dock andra typer av tjänster som dominerar ett VVS-företags uppdrag. 

Värme

Ett vanligt förekommande exempel inom värme är installation av värmesystem. Inom detta ingår arbete med radiatorer och olika slags värmepumpar såsom bergvärmepumpar och luftvärmepumpar. Ett effektivt sätt att sänka sina uppvärmningskostnader är att välja berg- eller luftvärme.

Ventilation

Ventilation handlar om att ersätta luft i inomhusutrymmen för att kontrollera temperaturen, men även för att cirkulera luften och på så sätt hålla miljön och omgivningen fri från fukt, odörer, rök, luftburna bakterier och koldioxid. Ventilationen är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla en god luftkvalitet i byggnader. Det finns två metoder för att ventilera en anläggning: mekanisk ventilation och naturlig ventilation.

Sanitet

Sanitet står för de system i byggnaden som hanterar vätskor och gaser. Det är här vi hittar rent dricksvatten och avlopp, även kallat tapp- och spillvatten. Gaser och tryckluft, som också ingår i begreppet sanitet, används främst i industribyggnader och sjukhus. Vattenförsörjningen i bostadshus består oftast av tre rör – ett för kallvatten (KV), ett för varmvatten (VV) och ett för varmvattencirkulation (VVC). Den sista är till för att reglera temperaturen på varmvattnet.